Eiropas fondi

Kad 2021. gada otrajā pusē darbnīcas būvniecība tuvojās noslēgumam, mums radās doma startēt Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) projekta izstrādē. Tas palīdzētu mums iegūt papildus finansējumu, ātrāk iegādāties trūkstošo aparatūru un uzsākt saimnieciskās darbības attīstību. Pateicoties Lauku partnerībai "Lielupe", kas mūs konsultēja, atbalstīja un iedrošināja, 2022 gada februārī saņēmām pozitīvu lēmumu un tika apstiprināts mūsu projekts: "Rokdarbu sagatavju ražošana un dekora veidošanas meistarklases".